Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης -Υμηττού»