Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Παραδοσιακό Καφενείο-Λιανικό Εμπόριο Ειδών Παντοπωλείου» του κου Καλή Στέφανου, διαχειριστή της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ(ΣΥΜΠΝΟΙΑ)» με διακριτικό τίτλο «(ΠΡΑΤΤΩ) ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» , επί της οδού Λ. Κωνσταντινουπόλεως 38, στον Υμηττό