Χωροθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αλ.Παναγούλη, στη συμβολή της με την οδό Ηπείρου στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου