Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με παρασκευαστήριο)», του κου DELIU KLEVIS, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ. 17 στον Υμηττό