Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης – παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)» , επί της οδού Δερβενακίων αρ. 26