Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» , επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 1 & Αβέρωφ.