Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κου Κουρτέλη Χρήστου του Γεωργίου επί της οδού Παπαστράτου αρ.19, στον Υμηττό