Λήψη απόφασης για έκδοση e-banking στην ALPHA BANK για όλων των ειδών τις συναλλαγές του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει