Λήψη απόφασης για χωροθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αγίας Βαρβάρας στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης