Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής (Χ.Α.)