Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 8