Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» ,επί της οδού Μπουμπουλίνας 59