Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» ,επί της οδού Εθν. Μακαρίου 29