Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του οργάνου σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου, καθώς και του οργάνου ελέγχου και τήρησης όρων λειτουργίας των παιδότοπων.