Λήψη απόφασης για ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής (κα Ν.Ε.)