Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της αριθμ. 23/2021 μελέτης με τίτλο ‘’Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Δάφνης- Υμηττού’’ προϋπολογισμού 1.421.536,00 με ΦΠΑ και β) έγκριση σχεδίου διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Δάφνης- Υμηττού»