Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού 2017»