Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν (κιόσκια-στέγαστρα- προεκλογικές ομιλίες) στους συνδυασμούς α) για τις Δημοτικές εκλογές Δήμου Δάφνης-Υμηττού και β) Περιφερειακές εκλογές (Περιφέρειας Αττικής),   για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο  για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, κατόπιν πρακτικού της Διακομματικής Επιτροπής.