Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί διατήρησης ή μη του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Πλούτωνος έναντι 31 (Παύλου Μελά) στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης