Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ειδικής σήμανσης και λευκής διαγράμμισης επί της οδού Χίου, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης