Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωση χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κος Παπαδημητρίου)