Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2018