Γνωμοδότηση για προαγωγή του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης από 2/θεσιο σε 3/θεσιο