Εργασίες φύτευσης του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στο Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού»