Επικαιροποίηση της αριθμ.44/2020 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή χορήγησης ειδικού βοηθήματος – επιδόματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και εντολής επανασύνδεσης σε ευπαθείς καταναλωτές