Έλεγχος υλοποίησηςπροϋπολογισμού και υποβολή τηςτριμηνιαίας έκθεσης του 4ουτριμήνου κατάστασης των εσόδωνκαι εξόδων του Δήμου έτους 2023στο Δημοτικό Συμβούλιο