Εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά της αριθμ.31/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος «Κατάρτισης όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας για Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και κινητών αντικειμένων»