ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ