Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση της αριθμ. 51Α/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου