Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί μετατόπισης ή μη του περιπτέρου που βρίσκεται στη οδό Πλατείας Υμηττού 17 στη Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού