Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή μη αιτημάτων ομάδας φίλων του Άλσους για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του Άλσους Άρη Αλεξάνδρου