Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την εκτέλεση του έργου «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού »  , κατόπιν Γνωμοδότησης της Κοινότητας Υμηττού