Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης – χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (Π.Π.)