Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Έτους 2023.