Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης- Υμηττού περί ορισµού επιτροπής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων με επέκταση Ανίχνευσης και Διαχείρισης Πυρκαγιών στα άλση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» προϋπολογισμού 1.200.000,00 με ΦΠΑ στην Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο: « Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό- τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»