Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠΕΣ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 3ου λογ/σμου για έργο «Επισκευή και Συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού» ,Δήμου Δάφνης – Υμηττού