Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 167/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ.