Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και ανάδειξη «οριστικού» ανάδοχου