Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤTΟΥ» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη