Έγκριση του κατεπείγοντος της αριθμ. πρωτ. 6258/23-4-2019 πρόσκλησης έκτακτη -κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου