Έγκριση του 3ου ΑΠΕ  & 3ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Δάφνης – Υμηττού».