Έγκριση του 2ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου «Υποέργο 2  «Εργασίες διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.» για το χρηματοδοτούμενο έργο: «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού».