Έγκριση του 1ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου  «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων  Δήμου Δάφνης – Υμηττού».