Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΠΤΜΝΕ  του έργου «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού».