Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την Οικονομική Επιτροπή