Έγκριση της εκμίσθωσης της χρήσης των θέσεων των περιπτέρων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14- 4-2014 τεύχος Α’) με τη διαδικασία της δημοπρασίας