Έγκριση της αριθμ. 8/2018 μελέτης του έργου «Ποιοτική- περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»