Έγκριση της αρ.47/2023 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης για την βελτίωση του τρόπου αποκομιδής απορριμμάτων».