Έγκριση: Α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης (1η τροποποίηση) «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Αξονας προτεραιοτητας 2, ΜΕΤΡΟ 2 , ΔΡΑΣΗ 2.5 και υποβολή πρότασης με το έργο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» προϋπολογισμού 550.000€ , Β) κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 252.530€ που θα χρηματοδοτήσει το Πράσινο Ταμείο και Γ) της αριθμ.76/2017 οριστικής μελέτης του έργου.