Έγκριση προϋποθέσεων για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου σχολικό έτος 2024-2025